Λάρα Γερουλάνου – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς.

Το πρώτο επιχειρηματικό podcast από την Alpha Bank

Λάρα Γερουλάνου | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς. H πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, Λάρα Γερουλάνου, πώς κατάφερε να εξυγιάνει την ιστορική οικογενειακή επιχείρηση