1.Η επικρατούσα κατάσταση στα Βαλκάνια στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα

Εισαγωγικά, η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας λίγο πριν την αυγή του 20ου αιώνα. Η οικονομική κρίση, ο ατυχής πόλεμος και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στα Βαλκάνια. Ιστορική αναδρομή μαζί με τους: Ιάκωβο Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπύρο Σφέτα, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ζήση Φωτάκη, λέκτορα της Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2012