12. Δάνεια

Με τον κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλο, ιστορικό και ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συζητάμε για τα δάνεια της Επανάστασης. Η ελληνική κυβέρνηση, απολάμβανε τη στήριξη των δανειστών; Γιατί παρακρατήθηκαν τόσα χρήματα και γιατί προτιμήσαμε το Σίτι; Άραγε έγινε καλή διαχείριση των χρημάτων ή υπήρξαν διάφορες παρατραπεζικές σπατάλες;

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2011