13. Η «συστηματική» καταστροφή του Παρθενώνα

Οι Ρωμαίοι, οι Οθωμανοί, οι Βησιγότθοι του Αλαρίχου, οι κατακτητές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Πως ο Παρθενώνας που σήμερα θα ήταν ακέραιος αν είχε απέναντί του μόνο τα φυσικά φαινόμενα, έγινε το μεγάλο θύμα της συστηματικής καταστροφής των ειδωλολατρικών ναών, η θυσία στο βωμό της νέας θρησκείας. Ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρόπολης, μας εξιστορεί τους βανδαλισμούς που υπέστη το αρχαίο αυτό μνημείο.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε την περίοδο 2009-2010.