16. Καθημερινές επιστημονικές ιστορίες γύρω από τον Παρθενώνα

Η μεταπολίτευση και τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης. Η διεπιστημονική Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, οι καθημερινές ιστορίες των επιστημόνων που συμμετέχουν στην αποστολή αυτή και η θεραπεία των προβλημάτων που προκύπτουν. Η Μαρία Ιωαννίδου, πολιτικός μηχανικός και διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, ο Νίκος Τογανίδης, υπεύθυνος μηχανικός του Παρθενώνα, ο Τάσος Τανούλας, υπεύθυνος μηχανικών των Προπυλαίων και ο Γιώργος Δεσύπρης, μαρμαροτεχνίτης της Σχολής της Τήνου, μας εξηγούν πως γίνεται η συντήρηση των μνημείων.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε την περίοδο 2009-2010.