25. Το παραδοσιακό προϊόν

Το παραδοσιακό προϊόν, ζήτημα πολιτισμού, ζήτημα υγείας, ζήτημα εθνικής οικονομίας. Τι ονομάζουμε και τι θα έπρεπε να ονομάζουμε παραδοσιακό;  Μπορεί μήπως να ωφελήσει τη χώρα μας; Εμάς τους ίδιους; Το περιβάλλον; Στα ερωτήματα αυτά απαντά η γιατρός Αντωνία Τριχοπούλου, με πολυποίκιλη δραστηριότητα σχετικά με τη διατροφή.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε την περίοδο 2012-2013.