5. Κράτος, θρησκεία, μία εξουσία

Η θρησκεία αποκτά κρατικό ενδιαφέρον, ο Χριστιανισμός γίνεται εργαλείο επιβολής κοινωνικής τάξης και οι αποφάσεις της Εκκλησίας γίνονται εκτελεστές από την πολιτική διοίκηση. Η νέα τάξη πραγμάτων, η αίρεση του Αρείου και η Α’ Οικουμενική Σύνοδος. Μία συζήτηση πάνω στα νέα δεδομένα, με τους Χρήστο Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή Πατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ηλία Γιαρένη, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, επίκουρο καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2015