1.Τα Βαλκάνια από την αρχαιότητα

Για να κατανοήσουμε τα Βαλκάνια πρέπει να πάμε στο παρελθόν. Τι γνωρίζουμε από την προϊστορία; Τι θα πει βαλκανιοποίηση; Ο προσδιορισμός του χώρου, η σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή η οθωμανική κατάκτηση. Αναδρομή στην αρχαιότητα μαζί με τους: Ιάκωβο Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπύρο Σφέτα, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπο Μηνάογλου διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2012