11. Η Αυτοκρατορία μετά το 380 μ.Χ. (Α’ Μέρος)

Ποια είναι η κατεύθυνση που αρχίζει να παίρνει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Ποια η σχέση πολιτείας και θρησκείας; Η έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών, όταν για πρώτη φορά το Βυζάντιο αποκτά επίσημη θρησκεία. Πώς αντιμετωπίζονται οι αλλόθρησκοι από τον Μέγα Θεοδόσιο και πώς θα καταφέρει το κράτος να ελέγξει όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε μία τόσο αχανή έκταση; Αναλύουμε το τέλος του 4ου αιώνα με τον Χρήστο Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή Πατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Ανδρέα Γκουτζιουκώστα, καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Κατερίνα Νικολάου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2015