14. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του 5ου αιώνα μ.Χ. (Β’ Μέρος)

Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, αντιπαλότητα μεταξύ Αλεξάνδρειας και Κωνσταντινούπολης, η «βυζαντινή αυλή» και οι ραδιουργίες της.                 Δ’ Οικουμενική Σύνοδος και το μεγάλο σκάνδαλο της εποχής, το πως θα ονομαστεί η Παρθένος Μαρία. Οι Δήμοι, οι αρματοδρομίες, οι Ρούσσοι, οι Λευκοί, οι Βένετοι και οι Πράσινοι, καθώς και το πρόβλημα με τους Ούννους που βλέπουν την αυτοκρατορία σαν ένα μεγάλο θησαυροφυλάκιο. Όλα αυτά, οδεύοντας προς τους σκοτεινούς χρόνους, με τη Ρώμη να πνέει τα λοίσθια. Μαζί μας ο Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής Πατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Κατερίνα Νικολάου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2015