4.Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα χρόνια του διχασμού

Η σύγκρουση του Ελευθέριου Βενιζέλου και τον Κωνσταντίνο Α’ είναι αναπόφευκτη, καθώς υπάρχει ριζική διαφορά απόψεων ως προς την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Η έναρξη των απελευθερωτικών πολέμων, τα κόμματα της βενιζελικής περιόδου, η στρατηγική του Βενιζέλου, οι διεργασίες που έκανε στην ελληνική κοινωνία, η μετουσίωση της Μεγάλης Ιδέας. Την αποτίμηση του ελληνικού κράτους το 1930 από τη σκοπιά του Βενιζέλου μας περιγράφουν οι: Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής στο Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, αναπληρωτής καθηγητής στο Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Χαράλαμπος Μελετιάδης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το επεισόδιο της σειράς ηχογραφήθηκε το 2013